Volkslied Zuid-Afrika Die Stem Van Suid-Afrika

Categorie:

Beschrijving

Die Stem Van Suid-Afrika, ofwel Nkosi Sikelel’ iAfrika is het nationale volkslied van Zuid-Afrika.